Relatiebeding dient ter bescherming relaties

De kop van dit bericht is een open deur, zou je zeggen. In een recente uitspraak is het een bedrijf echter duur komen te staan dat het een ex-werknemer, die gebonden was aan een relatiebeding, had voorgesteld dat deze ex-werknemer het relatiebeding zou afkopen. De ex-werknemer had dit voorstel geweigerd. Toen de werkgever vervolgens een procedure tegen zijn ex-werknemer startte, was een van de redenen dat de rechter (en vervolgens in hoger beroep ook het gerechtshof) zijn vorderingen afwees, dat hij dit afkoopvoorstel had gedaan. Dat voorstel is namelijk volgens de rechter een aanwijzing dat…

Wettelijke verhoging

Als de werkgever het salaris te laat betaalt dan kan de werknemer aanspraak maken op een wettelijke verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt 5% per dag voor de 4e tot en met de 8e werkdag en voor iedere volgende werkdag 1%, totdat na 33 werkdagen het wettelijke maximum van 50% is bereikt. De verhoging is verschuldigd over het bruto bedrag van het te laat betaalde salaris, en is dus ook verschuldigd over te laat betaalde provisie, tantième, vakantietoeslag en de vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen.Recent heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat géén wettelijke verhoging verschuldigd…