Ontslag wegens grensoverschrijdend gedrag

Vaak krijg ik de vraag wanneer er voldoende reden is voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die ongewenst gedrag vertoont. Dit is afhankelijk van de ernst van het gedrag, hoe vaak er gewaarschuwd is. of er begeleiding is geboden en of (en hoe vaak) de werknemer niettemin het gedrag heeft herhaald.
Ook is relevant in hoeverre de werknemer blijk geeft van inzicht in zijn eigen gedrag, zo blijkt uit een uitspraak van 9 januari 2023 van het Gerechtshof Amsterdam. In deze zaak was er voldoende reden om de arbeidsovereenkomst van een KLM-piloot te ontbinden, die zich -ondanks coaching en begeleiding- tien jaar lang schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag en die voortdurend (zelfs nog ter zitting, zo heeft het gerechtshof opgetekend) de verantwoordelijkheid daarvoor buiten zichzelf legde.
De grond voor de ontbinding is verwijtbaar handelen. Het handelen is echter niet ernstig verwijtbaar en daarom is KLM de transitievergoeding aan de piloot verschuldigd.