Rechtspraak kritisch op wetsvoorstel re-integratie intern/extern

Op verzoek van de minister van SZW heeft de Raad voor de Rechtspraak een advies uitgebracht over een conceptwetsvoorstel. Het wetsvoorstel wil mkb-werkgevers eerder (namelijk na afloop van het 1e ziektejaar) zekerheid geven over de vraag of zij nog rekening moeten houden met de terugkeer van een zieke werknemer in het bedrijf. De werkgever kan de werknemer vragen om in te stemmen met de afsluiting van de re-integratie in het eigen bedrijf na het einde van het 1e ziektejaar (waarna dus enkel nog extern gere-integreerd moet worden). Als de werknemer die toestemming weigert zou de…

Ontslag wegens grensoverschrijdend gedrag

Vaak krijg ik de vraag wanneer er voldoende reden is voor een beĆ«indiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die ongewenst gedrag vertoont. Dit is afhankelijk van de ernst van het gedrag, hoe vaak er gewaarschuwd is. of er begeleiding is geboden en of (en hoe vaak) de werknemer niettemin het gedrag heeft herhaald. Ook is relevant in hoeverre de werknemer blijk geeft van inzicht in zijn eigen gedrag, zo blijkt uit een uitspraak van 9 januari 2023 van het Gerechtshof Amsterdam. In deze zaak was er voldoende reden om de arbeidsovereenkomst van een KLM-piloot…

Per 1 januari minimumloon per uur

Met ingang van 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon per uur bepaald. Tot die tijd werd het minimumloon per week/maand bepaald, waardoor medewerkers met een 36-urige werkweek hetzelfde loon ontvingen als medewerkers in bedrijven waarin een 40-urige werkweek geldt. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de loonkosten stijgen voor bedrijven, die een 40-urige werkweek hebben en relatief veel medewerkers met minimumloon (of cao-loon dat gerelateerd is aan minimumloon) in dienst hebben. Lees meer over deze wijziging in de brochure van de overheid Veelgestelde vragen invoering wettelijk minimumuurloon.

Opzegging door werknemer moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn

Uit vaste rechtspraak blijkt dat, vanwege de ingrijpende gevolgen die een ontslagname voor de werknemer kan hebben, een werkgever niet al te snel mag afgaan op een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld als de opzegging is gedaan in een emotionele toestand of als duidelijk is dat de werknemer de gevolgen niet overziet) rust op de werkgever een onderzoekplicht, en moet hij dus nagaan of de werknemer daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst wil opzeggen. In de zaak waarin het gerechtshof Den Haag op 5 december 2023 heeft geoordeeld was sprake van een…