Ingrijpende wijzigingen concurrentiebeding

Omdat uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een concurrentiebeding zodanig breed is, dat het kan leiden tot ongerechtvaardigde beperking van het recht op vrije arbeid van werknemers, is in 2023 besloten dat dit aan banden gelegd moet worden. De volgende zaken gaan veranderen (let op: dit geldt zowel voor concurrentie- als voor relatiebedingen): de maximale duur is 1 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst de werkgever moet de duur en het geografisch bereik van het beding schriftelijk motiveren, en ook het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang dat dit concurrentiebeding noodzakelijk maakt de werkgever…