Een vakantiedag is meer waard dan je denkt

Als een medewerker een vakantiedag opneemt, moet de werkgever die dag het reguliere salaris doorbetalen, inclusief vaste toeslagen en beloningsbestanddelen. Dat gebeurt in feite al automatisch. Als de medewerker uit dienst treedt, moet de werkgever een eventueel saldo aan niet opgenomen vakantiedagen uitbetalen en de waarde ervan op dezelfde manier berekenen.

De vraag rijst dan wat de waarde van een vakantiedag is. De werkgever is verplicht om voor een vakantiedag letterlijk alle financiƫle compensatie te betalen die de medewerker normaal gesproken tijdens een werkdag ontving. De werknemer mag financieel niet slechter af zijn als hij een vakantiedag opneemt (of laat uitbetalen) dan in de situatie dat hij die dag zou hebben gewerkt. Dit betekent dat ook een vaste dertiende maand, autovergoeding, werkgeversbijdrage pensioenpremie, ploegentoeslag, commissie en een vaste bonus moeten worden meegerekend. Alles uiteraard omgerekend naar een bedrag per dag.

Het enige dat niet meegerekend hoeft te worden is een onkostenvergoeding, zoals een reis- of representatiekostenvergoeding.

Onlangs is tot in hoger beroep geprocedeerd tussen een werkgever en een ex-werknemer over de vraag of de gemiddelde overwerkvergoeding al dan niet moest worden meegerekend bij de waarde van een vakantiedag. Het gerechtshof oordeelde in DEZE UITSPRAAK dat het overwerk een component is dat deel uitmaakt van het salaris, en dat de gemiddelde overwerkvergoeding dus meegerekend moet worden bij de waardebepaling van een vakantiedag omdat:
het voor deze werknemer (ten 1e) verplicht was om het overwerk te verrichten,
het (ten 2e) gebruikelijk was dat hij overwerkte
en (ten 3e) de overwerkvergoeding hier een belangrijk deel van het totale salaris betrof.