Een vakantiedag is meer waard dan je denkt

Als een medewerker een vakantiedag opneemt, moet de werkgever die dag het reguliere salaris doorbetalen, inclusief vaste toeslagen en beloningsbestanddelen. Dat gebeurt in feite al automatisch. Als de medewerker uit dienst treedt, moet de werkgever een eventueel saldo aan niet opgenomen vakantiedagen uitbetalen en de waarde ervan op dezelfde manier berekenen.De vraag rijst dan wat de waarde van een vakantiedag is. De werkgever is verplicht om voor een vakantiedag letterlijk alle financiĆ«le compensatie te betalen die de medewerker normaal gesproken tijdens een werkdag ontving. De werknemer mag financieel niet slechter af zijn als hij een…