Wettelijke verhoging

Als de werkgever het salaris te laat betaalt dan kan de werknemer aanspraak maken op een wettelijke verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt 5% per dag voor de 4e tot en met de 8e werkdag en voor iedere volgende werkdag 1%, totdat na 33 werkdagen het wettelijke maximum van 50% is bereikt.
De verhoging is verschuldigd over het bruto bedrag van het te laat betaalde salaris, en is dus ook verschuldigd over te laat betaalde provisie, tantième, vakantietoeslag en de vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen.
Recent heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat géén wettelijke verhoging verschuldigd is over een te laat betaalde transitievergoeding. Dit is immers geen vergoeding voor in loondienst verrichte werkzaamheden, maar een compensatie voor ontslag.
Overigens is over een te laat betaalde transitievergoeding wel de wettelijke rente verschuldigd.